Vào ngày 19/12/2017, Phó Tổng Giám ĐốcTrần Ngọc Bích của Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã tổ chức Diễn đàn quản lý – Quý 4 dành cho các cấp lãnh đạo tại công ty.

Tại đây, Phó Tổng Giám Đốc Trần Ngọc Bích của Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã nêu lên ý kiến về cách thức tổ chức và quản lý công ty như sau:

Quản lý cần phải thể hiện việc lắng nghe nhân viên, hỏi nhân viên nếu gặp tình huống như vậy thì có lặp lại hay không. Cần nhân viên hiểu điều chỉnh hành động phù hợp với tiêu chuẩn chung và mong đợi.
Xem thông tin Trần Ngọc Bích trên facebook: https://vi-vn.facebook.com/public/Trần-Ngọc-Bích
Đây là một trong những hoạt động hàng quý của Tập đoàn Tân Hiệp Phát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp quản lý. Chương trình có sự tham gia của Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Bích.

Tại diễn đàn, các cấp quản lý đã cùng nhau trao đổi về vấn đề “Phản hồi mang tính xây dựng – các cấp quản lý làm gì xây dựng văn hóa phản hồi?”. Tại đây vấn đề đã được đưa ra để tìm cách trao đổi, giải quyết thông qua các video xây dựng tình huống thực tế, các trò chơi, thảo luận nhóm và tranh luận trực tiếp.

Để biết thêm về những ý kiến mà Trần NGọc Bích đã nói gì tại diễn đàn hôm đó, xem chi tiết tại đây: