Follow us on...
Follow us on Facebook
Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Thành Viên Đã Kích Hoạt
  Ngày tham gia
  Mar 2018
  Bài viết
  5
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  1 số quy định chi tiết về bố cục trong bài luận văn


  Dưới đây là những quy định chi tiết về bố cục và nội dung của từng phần trong bài luận văn.


  Nội dung chính của một bài luận văn gồm nhiều chương. Tùy theo nội dung nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu, chuyên ngành, bậc đào tạo mà có số chương khác nhau, nhưng thông thường gồm các chương sau:
  Chương 1: GIỚI THIỆUGiới thiệu chủ đề nghiên cứu của luận văn để làm rõ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của chủ đề. Nội dung bao gồm bối cảnh, đặt ra các giả thuyết và mục tiêu nghiên cứu sẽ đạt được. Riêng đối với luận án tiến sĩ cần có thêm các mục như ý nghĩa của luận ánnhững điểm mới của luận án. Chương này thường gồm các phần sau:1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu: Nêu lý do hay sự cần thiết để thực hiện đề tài nghiên cứu.1.2 Mục tiêu nghiên cứu1.2.1 Mục tiêu chung: Mục tiêu cơ bản, cuối cùng, tổng quát của đề tài nghiên cứu.1.2.2 Mục tiêu cụ thể: Phát triển mục tiêu chung thành các mục tiêu nhỏ hơn, ở mức độ chi tiết, nhằm nghiên cứu sâu hơn các khía cạnh của đề tài.1.3 Phạm vi nghiên cứu1.3.1 Không gian: Địa bàn, cơ quan nghiên cứu.1.3.2 Thời gian: Thời gian thu thập số liệu, thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu.1.3.3 Đối tượng nghiên cứu….
  Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆUNội dung phải tổng quan được tài liệu liên quan đến chủ đề của luận văn để làm cơ sở cho việc thiết kế các nội dung nghiên cứu. Tài liệu phải cập nhật, viết có tính phân tích tổng hợp chứ không làm tóm tắt các kết quả nghiên cứu từ tài liệu lược khảo. Phải ghi đầy đủ họ và tên tác giả, năm, tên bài nghiên cứu, địa bàn nghiên cứu, số liệu, phương pháp phân tích và kết quả nghiên cứu.Chương này chỉ áp dụng đối với bậc cao học và nghiên cứu sinh.Xem thêm: Dịch vụ viết assignment, Viết tiểu luận triết học
  Chương 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU3.2 Phương pháp nghiên cứu

  3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu

  – Trình bày và thảo luận các lý thuyết, mô hình có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, các kết quả thực hiện về vấn đề nghiên cứu trong các nghiên cứu thực nghiệm trước, những vấn đề chưa được nghiên cứu hay những thiếu sót còn tồn tại trong các nghiên cứu trước để làm cơ sở cho các bổ sung, phát triển trong nghiên cứu này tại nội dung về xây dựng mô hình nghiên cứu ở bước tiếp theo.– Xây dựng mô hình nghiên cứu cho luận văn (ví dụ mô hình sự thỏa mãn của nhân viên, mô hình lòng trung thành của khách hàng…). Phần này sẽ trình bày chi tiết các giả thuyết cần kiểm định trong mô hình nghiên cứu. Các biến số trong mô hình phải được định nghĩa rõ ràng (cách thức đo lường và đơn vị tính).Xem chi tiết tại: bố cục cấu trúc một bài luận văn


  [FONT=Arial][COLOR=#1155cc]tham khảo tài liệu tại trithuccongdong.net[/COLOR][/FONT]

 2. #2
  Thành Viên Đã Kích Hoạt
  Ngày tham gia
  Nov 2017
  Bài viết
  2
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Luận văn thì mình thấy tùy từng khoa và từng trường ấy. 

 

Từ khóa:

:3