mình không thể tạo chủ đề ở các mục khác trừ mục này. mặc dù nicks đã kích hoạt. với lại mục đăng ký đang bị lỗi hay sao mà bấm đăng ký cứ bị xác thực đi xác thực lại. tôi bấm rất nhiều mà vẫn không vào được mục đăng ký. mong admin xem giúp