Trích dẫn Gửi bởi IceFox Xem bài viết
đọc câu này tui liên tưởng đến: bố là luật, luật là bố
câu này từ đó mà ra đó