Sắp tới hk3 ,em nhờ mấy a/c tư vấn dùm em thầy cô nào dạy môn này dể,cho diểm cao.tks nhiều