Follow us on...
Follow us on Facebook
Kết quả 1 đến 6 của 6
 1. #1
  Junior Member
  Ngày tham gia
  Jan 2013
  Bài viết
  4
  Thanks
  0
  Thanked 45 Times in 4 Posts

  [k36]TOÀN CẢNH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT MỘT UEH K36 ĐÂY CÁC BẠN!


  TOÀN CẢNH TỐT NGHIỆP ĐỢT 1- K36 ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH
  NIÊN KHÓA 2010-2014
  Written by NP


  Gửi các member danh sách 4 toàn cảnh trước do Happy viết.


  Toàn cảnh 1. Xét chuyên ngành K35. Đây
  Toàn cảnh 2. Xét chuyên ngành K36. Đây
  Toàn cảnh 3. Xét chuyên ngành K38. Đây

  Toàn cảnh 4. Xét tốt nghiệp đợt 1 K35. Đây

  BẮT ĐẦU:
  Xin chào tất cả các bạn, đến hẹn lại lên, Happy đã trở lại diễn đàn để cung cấp cho các bạn 1 cái nhìn toàn cảnh trong giờ phút lịch sử của đời sinh viên trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh

  Dư âm lội ngược dòng của đợt xét chuyên ngành K38 vừa rồi với cú giảm điểm đầy ngoạn mục vẫn chưa lắng xuống thì giờ đây sau nửa năm, 1 sự kiện mới đầy tính bất ngờ đã xảy ra trong đợt xét tốt nghiệp K36.

  Ngày 2/6/2014, kết quả xét TN đợt 1 K36 trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh đã được công bố trên trang portal của trường

  Cao hơn, ngoạn mục hơn và đi xa hơn chính là những gì có thể nói đến đợt xét tốt nghiệp K36 lần này.
  Xin mời các bạn theo dõi bài Toàn cảnh số 5 của Happy nhé.


  Đầu vào chuyên ngành=3962

  Đầu ra= 2775

  Tỷ lệ tốt nghiệp=70.04%

  Trong đó loại xuất sắc=2 bạn, chiếm 0.072%

  Loại giỏi=494 bạn chiếm 17.8%

  Loại khá=2111 bạn chiếm 76.07%

  Loại TB khá= 167 bạn, chiếm 6.01%

  Cao nhất UEH K36 đợt 1-9.1
  Thấp nhất UEH K36 đợt 1- 6.34

  Không có loại trung bình

  Không có ai bị hạ bằng


  Thủ khoa đầu ra: Trần Thị Ngọc Lan-TC005- điểm 9.1
  Á khoa đầu ra: Huỳnh Ngọc Hoàng-TF001- điểm 9.0

  Hai bạn này cũng là 2 sinh viên đạt loại xuất sắc toàn khóa K36

  Đóng góp số lượng loại bằng của các chuyên ngành như sau:

  -Xuất sắc: 2
  trong đó TCDN=1 em
  Toán TC=1 em

  -Giỏi: 496 em, trong đó

  Chứng khoán 0
  Du lịch 2
  Kế toán 21
  Kiểm toán 72
  Kinh doanh bảo hiểm 0
  Kinh doanh quốc tế 10
  Kinh tế học 0
  Kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn 0
  Kinh tế phát triển và quản lý nguồn nhân lực 2
  Kinh tế thẩm định giá 7
  Luật kinh doanh 0
  Marketing 5
  Ngân hàng 120
  Ngoại thương 44
  Quản trị chất lượng 1
  Quản trị kinh doanh 3
  Tài chính doanh nghiệp 196
  Tài chính nhà nước 8
  Thống kê kinh doanh 0
  Thương mại 1
  Tin học Quản lý 1
  Toán tài chính 1


  - Khá=2111 em trong đó
  Chứng khoán 43
  Du lịch 23
  Kế toán 419
  Kiểm toán 54
  Kinh doanh bảo hiểm 15
  Kinh doanh quốc tế 127
  Kinh tế học 6
  Kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn 3
  Kinh tế phát triển và quản lý nguồn nhân lực 38
  Kinh tế thẩm định giá 80
  Luật kinh doanh 10
  Marketing 98
  Ngân hàng 224
  Ngoại thương 92
  Quản trị chất lượng 38
  Quản trị kinh doanh 229
  Tài chính doanh nghiệp 300
  Tài chính nhà nước 143
  Thống kê kinh doanh 7
  Thương mại 152
  Tin học Quản lý 3
  Toán tài chính 7


  - Trung bình khá=167 em, trong đó:
  Chứng khoán 9
  Du lịch 5
  Kế toán 57
  Kiểm toán 0
  Kinh doanh bảo hiểm 3
  Kinh doanh quốc tế 0
  Kinh tế học 0
  Kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn 1
  Kinh tế phát triển và quản lý nguồn nhân lực 13
  Kinh tế thẩm định giá 0
  Luật kinh doanh 7
  Marketing 1
  Ngân hàng 4
  Ngoại thương 0
  Quản trị chất lượng 7
  Quản trị kinh doanh 37
  Tài chính doanh nghiệp 0
  Tài chính nhà nước 18
  Thống kê kinh doanh 1
  Thương mại 3
  Tin học Quản lý 0
  Toán tài chính 1

  Trong đó, cụ thể từng chuyên ngành được trình bày trong bảng sau. Do Happy tổng hợp dựa trên dữ liệu ngày 2/6/2014 của phòng Quản lý đào tạo
  Phần 2. Cụ thể từng chuyên ngành


  1/ Chứng khoán(6.4-7.8)

  Điểm TB=7.199
  Đầu ra=52 bạn
  Đầu vào=100 bạn
  tỷ lệ TN=52%


  2/ Du lịch(6.67-8.08)
  Điểm TB=7.35
  Đầu ra=30 bạn
  Đầu vào=90 bạn
  tỷ lệ TN=33.33%


  3/ Kế toán(6.34-8.49)

  Điểm TB=7.385
  Đầu ra=497 bạn
  Đầu vào=750 bạn
  tỷ lệ TN=66.27%


  4/ Kiểm toán(7.1-8.93)

  Điểm TB=8.0119
  Đầu ra=126 bạn
  Đầu vào=150 bạn
  tỷ lệ TN=84%

  5/ Kinh doanh bảo hiểm(6.61-7.74)
  Điểm TB=7.2694
  Đầu ra=18 bạn
  Đầu vào=50 bạn
  tỷ lệ TN=36%

  6/ Kinh doanh quốc tế(7.14-8.63)
  Điểm TB=7.7165
  Đầu ra=137 bạn
  Đầu vào=150 bạn
  tỷ lệ TN=91.33%

  7. Kinh tế học(7.02-7.56)

  Điểm TB=7.31167
  Đầu ra=6 bạn
  Đầu vào=52 bạn
  tỷ lệ TN=12%

  8/ Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn(6.43-7.85)
  Điểm TB=7.1675
  Đầu ra=4 bạn
  Đầu vào=150 bạn
  tỷ lệ TN=2.67%

  9/ Kinh tế lao động và quản lý nguồn nhân lực(6.68-8.03)
  Điểm TB=7.2728
  Đầu ra=53 bạn
  Đầu vào=90 bạn
  tỷ lệ TN=58.8889%

  10/ Kinh tế thẩm định giá(7.0-8.29)
  Điểm TB=7.5978
  Đầu ra=87 bạn
  Đầu vào=100 bạn
  tỷ lệ TN=87%

  11/ Luật kinh tế(6.39-7.56)

  Điểm TB=7.0741
  Đầu ra=17 bạn
  Đầu vào=50 bạn
  tỷ lệ TN=34%

  12/ Marketing(6.88-8.12)
  Điểm TB=7.4854
  Đầu ra=104 bạn
  Đầu vào=150 bạn
  tỷ lệ TN=69.33%

  13/ Ngân hàng(6.63-8.88)
  Điểm TB=7.8326
  Đầu ra=348 bạn
  Đầu vào=400 bạn
  tỷ lệ TN=87%

  14/ Ngoại thương (7.2-8.5)
  Điểm TB=7.8688
  Đầu ra=136 bạn
  Đầu vào=150 bạn
  tỷ lệ TN=90.67%

  15/ QUản trị chất lượng(6.62-8.08)
  Điểm TB=7.3210
  Đầu ra=46 bạn
  Đầu vào=80 bạn
  tỷ lệ TN=57.5%

  16/ Quản trị kinh doanh tổng hợp(6.62-8.3)
  Điểm TB=7.274
  Đầu ra=269 bạn
  Đầu vào=400 bạn
  tỷ lệ TN=67.25%

  17/ Tài chính nhà nước(6.6-8.23)
  Điểm TB=7.3876
  Đầu ra=169 bạn
  Đầu vào=200 bạn
  tỷ lệ TN=84.5%


  18/ Thống kê(6.43-7.46)
  Điểm TB=7.2212
  Đầu ra=8 bạn
  Đầu vào=150 bạn
  tỷ lệ TN=5.3%

  19/ Thương mại(6.9-8.0)
  Điểm TB=7.4294
  Đầu ra=156 bạn
  Đầu vào=200 bạn
  tỷ lệ TN=78%


  20/ Tin học quản lý(7.23-8.0)
  Điểm TB=7.585
  Đầu ra=6 bạn
  Đầu vào=50 bạn
  tỷ lệ TN=12%

  21/ Toán tài chính(6.72-9.0)
  Điểm TB=7.595
  Đầu ra=10 bạn
  Đầu vào=100 bạn
  tỷ lệ TN=10%

  CUối cùng, dành tình yêu thương lớn nhất cho TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP của Happy

  22/ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP(7.08-9.1)
  Điểm TB=7.9326
  Đầu ra=496 bạn
  Đầu vào=500 bạn
  tỷ lệ TN=99.2%

  Phần 3. Bình loạn
  :

  vâng, một bài toàn cảnh do Happy viết sẽ mang tính liệt kê 1 phát bằng excel nếu như thiếu phần bình loạn đặc sắc này.


  So với K35 năm ngoái thì tỷ lệ tốt nghiệp đợt 1 của K36 có cao hơn hẳn, hơn 70%. Tuy nhiên, thật là 1 sự trùng hợp kỳ diệu khi đầu vào chuyên ngành có 1 nam và 1 nữ, đến lúc đầu ra toàn khóa K36 lại có 1 nữ 1 nam là á khoa và thủ khoa.

  Nếu như K35 là sự chứng kiến thủ khoa á khoa là 2 bạn nam, dương thịnh âm suy thì xét về đầu ra K36 năm nay, âm dương khá là hòa hợp.


  K36 mở màn cho lạm phát tăng điểm vào chuyên ngành cách đây 2.5 năm, và giờ đây, K36 lại mang tiếp đến 1 tín hiệu lạm phát điểm đầu ra của các chuyên ngành hẹp như Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kiểm toán với những cái nhất sau đây.

  + ĐIểm đầu ra cao nhất: thuộc về 1 em của khoa Tài chính doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp vẫn giữ vững phong độ ổn định kể từ đầu mùa xét chuyên ngành đến khi ra trường. Và đúng như dự đoán suốt 4 năm quan sát đầu ra các khóa từ K32 trở về sau thì Thủ khoa đầu ra vẫn thuộc về Sinh viên khoa Tài chính doanh nghiệp. Và chiếc cúp thủ khoa xuất sắc vẫn thuộc về sinh viên chuyên ngành này

  +Chuyên ngành có số lượng sinh viên đạt loại giỏi cao nhất: xin chúc mừng sinh viên chuyên ngành TCDN,Ngân hàng, kiểm toán, khi tổng lượng đóng góp loại giỏi cho đợt tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 là rất nhiều. Đặc biệt là chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp có số lượng loại giỏi là 196 sinh viên trong tổng số 269 sinh viên TCDN tốt nghiệp đợt 1 này. và thật kỳ lạ với con số 196 và 269, đầy mê hoặc và quyến rũ lòng người, ngất ngây.

  +Chuyên ngành gây bất ngờ nhiều nhất: đó là sinh viên Toán tài chính. Khi mà lần đầu tiên trong lịch sử của chuyên ngành Toán tài chính nói chung và lịch sử Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh có sự xuất hiện của tấm bằng loại xuất sắc đến từ sinh viên thuộc chuyên ngành Toán tài chính. Không có gì là không thể, kỳ tích này thật là ngoạn mục.

  + CHuyên ngành có điểm TB đầu ra cao nhất: đó là Kiểm toán. Kiểm toán không hổ danh là những cao thủ ngay từ đầu vào cách đây 2.5 năm, tính bình quân 1 sinh viên Kiểm toán K36 ra trường trung bình là 8.0119. Mặc dù đây là một chuyên ngành học khá là vất vả, nhưng chính cái sự vất vả đó như 1 lò bát quái tôi luyện ra các viên linh đơn tuyệt diệu. Các kiểm toán viên tương lai K36 đã học và rèn luyện gian khổ và cuối cùng đã rất là thành công sau 4 năm học.


  Phần 3. Nguyên nhân thắng lợi

  Đợt xét tốt nghiệp K36 lần này chỉ có thể gói gọn trong 4 chữ "Không thể tuyệt vời hơn". Tỷ lệ tốt nghiệp cao, bằng giỏi nhiều, xuất sắc vẫn xuất hiện. Vậy đâu là nguyên nhân thành công.

  Thứ 1. Có sự kế thừa truyền thống chăm học, học, học nữa, học mãi. Các em sinh viên không chỉ chăm chỉ học để có thể đạt được kết quả cao nhất ở lần học đầu tiên, mà còn biết phấn đấu sửa sai trong các lần học lại và học cải thiện.

  Thứ 2. Dư âm của đợt xét chuyên ngành K36. Sau đợt xét chuyên ngành này, sức nóng vẫn còn, nhiều bài học từ K35 để lại giúp các em có thể hiểu được cách học và thi làm sao cho đạt được kết quả cao nhất.

  Thứ 3. Tận dụng các cơ hội. Bên cạnh việc học, các bạn sinh viên đã biết dành thời gian chạy giải UEH500 và Nghiên cứu nhà Kinh tế trẻ trong năm. Việc đạt giải ở 2 cuộc thi học thuật này đã mang về những điểm cộng quý giá.

  Thứ 4. Triển khai thế trận đánh hợp lý. Thay vì đăng ký học đủ các tín chỉ trong kỳ thì nhiều bạn biết hy sinh mùa hè sôi động để đăng ký học trước các môn trong học kỳ chính. Mọi kết quả đều có sự hy sinh.

  Và còn rất nhiều nguyên nhân khác, cả yếu tố ngoại tác tích cực lẫn tiêu cực trong việc học.

  Thắng lợi này có ý nghĩa to lớn trong công tác đào tạo cử nhân ĐHCQ của trường, và sẽ là phương thức để thúc đẩy tinh thần học của các khóa sau.

  Phần 4. Kết luận
  Một lần nữa xin chúc mừng toàn bộ các Tân cử nhân K36 ĐHCQ đã tốt nghiệp trong đợt 1 năm 2014. Rất cảm ơn các em đã đóng góp vào thành công của cả khóa đào tạo.

  Những bạn chưa tốt nghiệp đợt 1 này thì hãy cố gắng hoàn thành chương trình học của mình.

  Và như những gì mà Happy đã gởi gắm đến K35, Happy hy vọng các sinh viên K36 sẽ tỏa sáng hơn nữa sau cánh cửa đại học. Từ chiếc áo sinh viên năm 1 đến tấm áo cử nhân năm thứ 4 là cả 1 quá trình. Hãy giữ vững sự nhiệt thành và hăng say ấy, các bạn sẽ đạt được nhiều mục tiêu hơn nữa. Vì TRƯỜNG ĐỜI MỚI CHÍNH LÀ NGÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MÀ TA CẦN PHẢI CHINH PHỤC  Hoặc click vào đây để xem với đúng kích thước.


  No Avatar

  oh.happyday12

   nhờ smod sửa dùm mình topic, cho nó in hoa lên, đánh phím Caplock đó

  16:43, 2nd Jun 2014

  No Avatar

  oh.happyday12

   À,mình chèn nhạc đường rồi. SMod chỉ cần sửa topic cho nó in hoa lên thôi ạ

  16:58, 2nd Jun 2014

  Bi BeO bOt's Avatar

  Bi BeO bOt

   oki a happy

  21:08, 2nd Jun 2014

  Ivyan's Avatar

  Ivyan

   có thể ko để auto được ko?

  01:01, 3rd Jun 2014

  Bi BeO bOt's Avatar

  Bi BeO bOt

   ivyan auto mà chị ?!

  21:57, 3rd Jun 2014


  Lần sửa cuối ngày 03-06-2014 lúc 10:11 PM.

 2. Có 7 mém đã nhấn thanks bài viết này vì quá cảm kích :">

  atroublestar (03-06-2014),Bi BeO bOt (02-06-2014),Danny_Arix (02-06-2014),dongphong (03-06-2014),lequynh123 (03-06-2014),skyer (06-07-2014),_CTPG_ (03-06-2014)

 3. #2
  Super Moderator _CTPG_'s Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2013
  Đang ở
  Quảng Ngãi
  Bài viết
  379
  Thanks
  301
  Thanked 401 Times in 150 Posts
  Đông vui thế này mà chả thấy ai chém gió nhỉ. Thôi thì mình chém, mặc dù chẳng có mình trong cái danh sách tốt nghiệp này
  Nhìn thế mà K36 cũng giỏi phết, chả có ai trung bình, may mà mình xuống K37, chứ ở K36 thì dính vào cái danh sách 1 bạn trung bình rồi

  Sennyk's Avatar

  Sennyk

   

  16:01, 7th Jun 2014

  _CTPG_'s Avatar

  _CTPG_

   Cười gì em? Cười a hả?

  22:08, 7th Jun 2014


  Đừng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác.
  Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt!


  Trần Bá Đạt
  --> https://www.tranbadat.com <--
  --> Phần mềm SPSS<--

 4. Có 2 mém đã nhấn thanks bài viết này vì quá cảm kích :">

  atroublestar (04-06-2014),Sennyk (07-06-2014)

 5. #3
  Ke hoach va dau tu
  Khách Phương Xa

  Tui là sinh viên ngành KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

  Bạn ơi, sao bạn nỡ lòng nào liệt kê thiếu ngành kinh tế kế hoạch và đầu tư vậy ạ? 6. #4
  Ke hoach va dau tu
  Khách Phương Xa

  Bức xúc

  Số liệu bạn còn chưa thống nhất nhiều chỗ lắm nhé, và chưa có ngành mình nên thành ra số liệu hỏng hết! 7. #5
  Thành Viên Đã Kích Hoạt Sennyk's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2013
  Bài viết
  279
  Thanks
  702
  Thanked 696 Times in 168 Posts
  oa oa ngành đầu tư đâu rồi,,, (


  [COLOR=#ff8c00] [FONT=comic sans ms][SIZE=5]không LIKE thì ráng THANKS đi[/SIZE][/FONT][/COLOR]

 8. #6
  thepark1.vn
  Khách Phương Xa
  cám ơn thông tin hữu ích của bạn 

 

Từ khóa:

Tốt nghiệp đợt 2 kinh tế có được mặc áo cử nhân hem

k36 dh kinh te

uêh các đợt ra trường

ueh có mấy đợt xét tốt nghiệp

cách xét thủ khoa á khoa trường ueh sau đại học

đh kinh tế ngành tài chính ngân hàng K36

điểm khóa luận ueh k36

tốt nghiệp ueh la j

thu khoa tot nghiep ueh

kinh te nong nghiep k36

áo cử nhân trường đại học kinh tế tphcm

khóa luận tốt nghiệp kế toán ueh cao điểm

mặc gì trong lễ tốt nghiệp đại học ueh

tốt nghiệp bằng giỏi ueh có lợi thế gì

tốt nghiệp trung bình khá có được du le tot nghiep ueh

ueh lam le tot nghiep may lan#spf=1

Đại học kinh tế HCM khóa 36 lễ tốt nghiệp bằng cử nhân 2014 ngành kế toán kiểm

khóa luận tốt nghiệp ueh bao nhiêu chỉ

lễ tốt nghiệp đại học kinh tế tp hcm 2014

danh sách các sinh viên tốt nghiệp đại học kinh tế loại giỏi

dương kha ueh

đồ cử nhân ueh

ueh k36

danh sach sinh vien khoa quan tri kinh doanh k36 ueh

được làm lễ tốt nghiệp ueh