Mấy bạn ơi cho mình hỏi: đầu năm mình rớt shcd rồi mà bi h lại quên đăng ký học lại tuần shcd (quá hạn rồi) thì có bị sao không. Nếu học lại được thì năm sau mình mới được học hả