mình nghĩ có ước mơ thì nên cố gắng thực hiện ước mơ đó bạn ak, ban đầu bạn thử khởi nghiệp bằng việc kinh doanh nhỏ xem sao, mình nghĩ phải có trải nghiệm và có nền tảng thì mới có thể thành công...