Trung tâm ICHIGO tuyển dụng thực tập Marketing Online
Số Lượng : 10 Người
Mô tả công việc:
– Làm content quảng cáo.
– Chăm sóc bài đăng trên các Group.
– Đăng tin lên các Group và Fanpage,...