mimax 4G là gói mới à, trước tưởng chỉ có mimax3G thôi chứ