Hiện nay do nhu cầu mở rộng thị trường, chúng tôi cần tuyển nhân viên kinh doanh lĩnh vực máy gps 2 tần số rtk. Hình thức làm việc toàn thời gian cố định, với chế độ dãi ngộ cao, chính sách tôt.
Mức...