mình thấy học tiếng anh qua mạng giờ cũng hay, nhưng mạng thì kém chưa biết chọn gói nào cho di động