Việc đưa người thân như bố, mẹ, vợ chồng, con cái sang mỹ định cư đã không còn xa lạ và khó khăn như lúc trước nữa. Tuy nhiên, không phải thế mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng bảo lãnh sang mỹ kể cả...