Tình hình là mấy hôm nay có thấy thông tin tuyển thành viên của AIESEC HCMC trên fanpage mà chưa thấy trên forum, nên mình chủ động share với mọi người luôn. Hy vọng là không ảnh hưởng gì. :D

Dưới...