Học bổng là điều nên mở rộng đáp ứng nhu cầu và khả năng của nhiều bạn sinh viên trường ta.