CPA 2013 đã gần đi tới cuối con đường. Trải qua 2 vòng sơ loại, vượt qua hơn 4000 sinh viên ở nhiều trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố cũng như khu vực Cần Thơ. Hôm nay, 19 thí sinh xuất...