1. Tình huống

Ông Trương Ngọc H là người có kinh nghiệm nuôi nhím lâu năm, hiện tại ông đang nuôi đàn nhím có số lượng là sáu con. Để có thể mở rộng khu vực chăn nuôi nhím cũng như tăng...