Tình hình là mới đầu hkì mà thầy yêu cầu làm khảo sát các doanh nghiệp trong và ngoài nước, ngoài ra còn có thuyết trình và tiểu luận.
Anh/chị nào từng học thầy cho em xin nhận xét về thầy với ạ :<...