Sau khi học và trải nghiệm xong môn ĐSTT, mình đã rút ra những kinh nghiệm tuyệt vời. Lưu ý, đây chỉ là ý kiến của cá nhân mình. Tuy nhiên, nếu bạn làm theo thì bạn cũng dễ dàng lấy 8 chấm trở lên và...