Lâu lắm rồi trường không update thông tin lên diễn đàn chắc chuyển qua FB hết rồi