Chào các bạn sinh viên
Các bạn là những người có trình độ, có ngôn ngữ và tư duy tốt, nếu các bạn ngoài giờ học còn rảnh thời gian mời hợp tác với công ty mình
Hiện tại công ty mình cần tuyển 2...