Theo mình biết thì BCH đoàn khoa 1 năm sẽ tuyển 1 lần. Như mấy anh chị trong BCH đoàn khoa nói thì có người out sẽ tuyển người vào.
và đối tượng tuyển thì không nhất thiết phải là tân sv