Đêm chung kết hội diễn Giấc Mơ Bay khoa KTKT
:1d3::1d3::1d3:Đêm 9/11_ đêm chung kết hội diễn "Giấc mơ bay- Nơi chắp cánh những tài năng "có lẽ là đêm đáng nhớ của các bạn sinh viên có mặt...