Việt Nam đồng tổ chức cuộc thi Ứng Dụng Không Gian Quốc TếCác thành viên và doanh nghiệp trong cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam kết hợp cộng tác để tổ chức cuộc thi “Ứng Dụng Không Gian Quốc...