Chị thử tìm hiểu bên trung tâm sylvan thử đi, mình có đứa cháu học lớp 3 cũng đang học bên này đấy. Từ ngày cho bé học ở đây thấy nó tự giác học tập hẳn, cũng yêu thích học toán hơn nữa. Mẹ nó cũng...